PL: Hej kochani! Lato zawitało już w pełni prawda? Na chwile zabrakło burzy i jest duchota ogromna! Ale od jutra znowu mają być burze, bez obaw. Przypomniała mi się burza, bo właśnie w chwili robienia tych zdjęć byliśmy z moim ulubionym fotografem, sekundy od katastrofy. Wróciliśmy do domu tuż przed ogromną ulewą i gradem, a do tamtej chwili było parno jak cholera. Tak, to były te dni, gdy pogoda była bardzo zmienna. Co ogólnie u mnie? Trochę się zmienia. Zdjęłam w końcu aparat na zęby! Tutaj akurat nie mogłam wybrać takiego zdjęcia z uśmiechem, na którym wyglądałabym ładnie, ale na moim instagramie możecie zobaczyć, jak wyglądam (@martazielinskaaaa). Ostatnio w zasadzie na instagramie udzielam się najwięcej, więc jeśli chcecie być na bieżąco, to gorąca Was zachęcam do obserwacji! Mamy czerwiec co też równa się u mnie sesją zaliczeniową na studiach. Większość wpisów już za mną, jednak zostały te najtrudniejsze zaliczenia, na które muszę poświęcić chwile. Jeszcze tylko trochę! Macie jakieś gorące plany na czerwiec? Ja w planach mam oczywiście samorealizacje i prace jak zawsze. Oprócz tego za parę tygodniu szykuje mi się grill! Dla Was to pewnie nic specjalnego, dla mnie to jednak wielkie wydarzenie! Nie mam okazji na co dzień jeść takich rzeczy, jeśli mnie obserwujecie, to wiecie dlaczego. Od paru dni mam taka niesamowita energie! Rozumiecie, że wstałam dziś o 7? Nie uwierzycie, jak mój dzień się wydłużył. Latem mogę wstawać wcześnie i absolutnie mi to nie przeszkadza, bo wstaje w piękny świetle dziennym, nie muszę wspomagać się żarówkami, w zimę jest z tym znacznie gorzej. Taka pogoda daje mi mnóstwo energii, ostatnio prawie cały czas pracuje na tarasie, to jest świetne uczucie. Cieszę się ogromnie, że mam taką możliwość pracy z domu. Kolejnym moim ostatnim osiągnięciem jest brak telewizora. Nie dosłownie, on nadal w domu stoi, ale od dwóch dni zapomniałam co to pilot. Zdarzyło się Wam to kiedyś? Mnie nie! Jestem zdumiona, tym bardziej że nie odczuwam braku! Za to poszerzyłam znajomość ciekawych playlist na Spotify. A Wam jak minęły ostatnie tygodnie? Też tak przełomowo? Czy może spokojniej? Pochwalcie się!

 

EG: Hey loved ones! Summer has already arrived fully true? There was no storm for a moment and there is a huge spirit! But from tomorrow, there will be storms again, no worries. I was reminded of the storm, because just at the moment of taking these photos we were with my favorite photographer, seconds from the catastrophe. We came home just before the huge downpour and the hail, and by that time it was as hell. Yes, those were the days when the weather was very changeable. What’s more about me? It’s changing a bit. I finally took off my braces! Here I just could not choose such a photo with a smile on which I would look nice, but on my instagram you can see how I look (@martazielinskaaaa). Recently, basically on instagramie I give the most, so if you want to be up to date, it’s hot I encourage you to observe! We have June, which also equates to my exam session. Most entries are already behind me, however, the most difficult grades have been left, for which I have to spend some time. Just a little bit! Do you have any hot plans for June? I plan, of course, to self-realize and work as always. In addition, in a few weeks I’m preparing a grill! For you it’s probably nothing special, but for me it’s a big event! I do not have the opportunity to eat such things every day, if you watch me, you know why. I have such amazing energy for a few days! Do you understand that I got up at 7 today? You will not believe how my day is extended. In the summer I can get up early and it does not bother me at all, because I get up in a beautiful daylight, I do not have to support light bulbs, in the winter it is much worse. Such weather gives me a lot of energy, recently I work on the terrace almost all the time, it’s a great feeling. I am very happy that I have the opportunity to work from home. My next achievement is the lack of a television set. Not literally, he is still at home, but for two days I have forgotten what a pilot is. Has it happened to you sometime? Not me! I am amazed, the more that I do not feel the lack of it! For o broadened my knowledge of interesting playlists on Spotify. And how was your last weeks? Also so breakthrough? Or maybe calmer? Show off!

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Looking for Something?